Prodej stravy

Prodej stravy na měsíc ČERVEN:


Nový strávník musí přinést vyplněnou a podepsanou přihlášku ke stravování do kanceláře vedoucí školní jídelny a zakoupit si stravovací čip v hodnotě 100,- Kč.

Prodej stravy na měsíc ČERVEN hotově na pokladně školy:
27. 5. - 7:00 až 13:30 hodin
30. 5. - 7:00 až 13:30 hodin
31. 5. - 7:00 až 13:30 hodin
1. 6. - 7:00 až 13:30 hodin
od 2. 6. - 7:00 až 8:00 hodin

Podle vyhlášky 107/2005 je výše úhrady oběda pro žáky ZŠ závislá na jejich věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. (školní rok 1.9 - 31.8.)

PŘIPRAVTE SI DROBNÉ!

žáci 6 - 10 let, 22 x 25,- = 550,- Kč
žáci 11 - 14 let, 22 x 27,- = 594,- Kč
9. tř., 22 x 33,- Kč = 726,- Kč
studenti SŠ, 22 x 33,- Kč = 726,- Kč
Žákovská © 2005, zs.zakovska@volny.cz
všechna práva vyhrazena