Školní poradenské pracoviště

Personální obsazení:

Mgr. Valentina Srkalová - výchovný poradce

konzultační hodiny:
- v době třídních schůzek
- kdykoliv po vzájemné dohodě v úterý 14:00 - 15:00.

Tel.: 739 594 042 (sborovna 2. st.)

Mgr. Věra Kubíková - školní speciální pedagog

konzultační hodiny:
ČTVRTEK 14:00 - 15:00 hod. nebo kdykoliv po vzájemné dohodě.

Kontakt: kubikova.ve@seznam.cz

Mgr. Daniela Navrátilová - metodik prevence

konzultační hodiny:
čtvrtek 14 - 15 hod. nebo kdykoliv po vzájemné dohodě

Kontakt:
ndani@seznam.cz
tel.: 775 614 449

MPP (minimální preventivní program)


Zde budou k dispozici důležité dokumenty, oznámení a upozornění týkající se preventivního programu naší školy.

Minimální preventivní program pro školní rok 2019/2020 (formát DOCX)

Školní preventivní strategie 2013 - 2018

Řešení šikany

Jak poznáme, že dítě bere drogy
Žákovská © 2005, zs.zakovska@volny.cz
všechna práva vyhrazena