Školní jídelna

AKTUÁLNÍ INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY:UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY ZŠ ŽÁKOVSKÁ

Strávníkům, kteří mají odhlášenou stravu od 4.1. - 8. 1. 2021 se automaticky odhlásí strava do 22. 1. 2021 (žáci, studenti, zaměstnanci ZŠ a SPŠE).
Strávníkům, kteří se stravují od 4.1.2021 se strava do 22.1.2021 neodhlašuje (případné odhlášky proveďte na www.estrava.cz).


VÝDEJ OBĚDŮ OD 30. 11. 2020:
11:10 - 11:35 jídlonosiče (i cizí strávníci, zaměstnanci ZŠ a SPŠE, žáci distanční výuky)
11:40 - 13:15 1. třídy + přípravka
12:30 - 13:15 1. stupeň
13:20 - 13:35 9. tř., studenti a zaměstnanci SPŠE
13:35 - 13:50 2. stupeň ZŠ
13:45 - 14:15 jídlonosiče
13:50 - 14:15 studenti a zaměstnanci SPŠE


Pro zvětšení klikni na obrázek


Telefonní číslo: 739 622 482

VÝDEJ OBĚDŮ PŘI BĚŽNÉ ŠKOLNÍ VÝUCE:
11:10 - 11:25 jídlonosiče (i cizí strávníci a zaměstnanci ZŠ, zaměstnanci SPŠE), nebo 14:00 - 14:05
11:30 1. třídy + přípravná třída
12:30 - 13:15 1. stupeň
13:20 - 13:35 studenti a zaměstnanci SPŠE
13:40 - 14:00 2. stupeň
14:10 - 14:35 studenti a zaměstnanci SPŠE

INFORMACE PRO RODIČE:

Upozornění: Platba v hotovostní formě - úhrada stravného v daném termínu poslední 3 pracovní dny v měsíci!

Prodej stravenek na leden 2020:


PŘIPRAVTE SI DROBNÉ!
žáci 6 - 10 let, 19 x 25,- = 475,- Kč
žáci 11 - 14 let, 19 x 27,- = 513,- Kč
9. tř., 19 x 33,- Kč = 627,- Kč
studenti SŠ, 19 x 33,- Kč = 627,- Kč

CENA NOVÉHO ČIPU JE 100,- KČ.

Přihlášení a odhlášení stravy prosinec 2020 je možné do 17. 12. 2020 do 13:00 hod.


Prodej stravenek probíhá ve dnech:

17. 12. v době 7:30 až 13:00 hod.,
18. 12. v době 7:00 až 13:00 hod.,

POLEDNÍ PŘESTÁVKA 11:45 - 12:15 HOD.

Upozornění pro strávníky na šk. rok 2020/2021:
Z důvodu navýšení ceny stravného (přípr. tř. - 4. tř. 25,- Kč, 5. - 8. tř. 27,- Kč) si žáci přípravné třídy, 1. - 8. tříd navýší limit pro inkaso na 700,- Kč, žáci 9. roč. na 800,- Kč. Děkujeme.

Strávníci si mohou 3x týdně vybrat ze 2 hlavních jídel. Jídlo č. 2 se vybírá nejpozději 1 pracovní den dopředu prostřednictvím internetu (stejný postup jako u odhlašování stravy na stránkách www.estrava.cz). Pokud si strávníci obědy neobjednají, automaticky dostanou z jídelníčku oběd č. 1.

Jídelní lístek

Alergeny ve stravě (DOC)

Provozní řád školní jídelny (PDF)

Elektronické přihlašování a odhlašování stravného (DOC)
Žákovská © 2005, zs.zakovska@volny.cz
všechna práva vyhrazena