Projekt EMISESkupinka studentů Slezského gymnázia, Opava, p. o. (SGO), kteří nechtěli nečinně přihlížet stále se zhoršujícímu stavu ovzduší, se rozhodla vytvořit projekt "Emise". Prostřednictvím projektu chtějí studenti vzdělávat a informovat veřejnost a tím šířit myšlenku o zdravotně nezávadném ovzduší.

Vybraní žáci 2. stupně se projektu (přednášek) účastní pod vedením Mgr. Kateřiny Juřicové.

Seznam dalších partnerských škol, které se rozhodly k projektu připojit, naleznete ZDE v záložce PARTNERSKÉ ŠKOLY.
Žákovská © 2005, zs.zakovska@volny.cz
všechna práva vyhrazena