Kroužky na škole - Lego

Kroužek LEGO je určen pro děti 0. – 2. ročníku.
V letošním školním roce jej navštěvuje 23 žáků naší školy. Pracují každou středu od 14:00 do 15:00 pod vedením p. uč. Kubíkové.

Žáci mohou stavět stavby z Lega podle své fantazie. Rozvíjejí nejen představivost, ale plánují si další postup činnosti sami – stavby města, dopravních prostředků, hradu apod. Jsou podporováni, aby s vytvořenými objekty hráli úlohové hry s rozvíjejícím se příběhem.

Děti pracují také se stavebnicemi podle plánků. Proto naše škola využívá především stavebnice řady Lego Creator, které lze podle přiložených plánků využít ke stavění 3 různých modelů. Žáci mají k dispozici stavebnice různé obtížnosti. Učí se pracovat ve dvojicích, navzájem si při práci podle plánků pomáhat a v neposlední řadě si kontrolovat správnost postupu před dalším krokem.

Žáci mohou také vybarvovat omalovánky, spojovačky a dokreslovánky s Lego tématikou nebo si přečíst časopis Lego s komiksovým příběhem a hlavolamy.
Žákovská © 2005, zs.zakovska@volny.cz
všechna práva vyhrazena